Ceník služeb

Základní služby
Půjčování knih a časopisů zdarma
Přístup na Internet zdarma
Tisk - 1 strana A4 / obrázek A4 2,- / 5,-
Manipulační poplatek spojený s registrací
Registrační poplatek - dospělí 40,-
Registrační poplatek - děti, studenti, důchodci  20,-
Manipulační poplatek při ztrátě dokumentu
Ztráta knihy cena knihy + 50,-
Ztráta časopisu cena časopisu + 20,-
Poplatky z prodlení - upomínky
1. upomínka  20,-
2. upomínka  20,-
3. upomínka  30,-
Upomínací dopis  50,-

 

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.